FORVALTNINGSDATABASEN

Studentsamskipnadene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

12.06.1939 Nyopprettelse

Navn: Studentsamskipnadene
Kort navn: Studentsamskipnadene
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Omfatter både Studentsamskipnaden i Oslo, Bergen, Trondheim og på Ås.

Studentsamskipnaden i Oslo ble opprettet ved stortingsvedtak 12.6.1939 - lov av 16. juni 1939 nr. 9. Styreformen var opprinnelig todelt. Økonomistyret besto av 5 medlemmer hvorav 3 var valgt av studentene, 1 var oppnevnt av Staten og 1 av Universitetet.

I følge lov av 23. April 1948 er Studentsamskipnaden i Oslo den universitetsinstitusjonen som har til oppgave å ta seg av faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser som er felles for studentene. Sio hadde ved etableringen videre det økonomiske ansvaret for "Universitetets studentkontor- Akademiske Forlag" (som senere ble til et eget aksjeselskap Universitetsforlaget). Forlaget er regulert ved kgl.res.av 27.06.1947 som forlag og bokhandel. Styret oppnevnes av DAK (UIO) og SIO. Under forlaget kom senere Universitetsbokhandelen og Landbruksbokhandelen og enda senere egen Boligavdeling, Studentenes Reisekontor, Spisestedene, Utbyggingsavdelingen og Helsetjenesten ved UIO. På 1950-tallet ble studentsamskipnaden i Bergen etablert med ansvar for driften av studentkontorene ved UIB og NHH. På 1960- tallet kom studentsamskipnaden i Trondheim og studentsamskipnaden på Ås.

Studentsamskipnader kom etterhvert til på de fleste læresteder og omfatter pr 2015 følgende:
Agder · Bergen · Buskerud og Vestfold · Harstad · Hedmark · Indre Finnmark · Molde · Nesna · Nord-Trøndelag · Nordland · Norges arktiske studentsamskipnad · Oppland · Oslo og Akershus · Sogn og Fjordane · Stavanger · Stord/Haugesund · Sunnmøre · Telemark · Trondheim · Østfold · Ås

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)