FORVALTNINGSDATABASEN

Studentsamskipnadene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Kva for tilhøve kan forklare utviklinga fram mot dagens studentsamskipnadsmodell: ei analyse av utviklinga av samskipnadsmodellen for ivaretakinga av studentvelferden, med utgangspunkt i instrumentell og institusjonell teori. Hjelseth, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Stort og helt - eller stykkevis og delt? Endringsprosessen i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 1979-87. Lund, Jon Georg