FORVALTNINGSDATABASEN

Folketrygdfondet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1967 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 53056
Navn: Folketrygdfondet
Kort navn: Folketrygdfondet
Engelsk navn: National Insurance Scheme Fund
Tilknytningsform: Særlovsselskap (fra 1.1.2008)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Finansdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971525061
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon