FORVALTNINGSDATABASEN

Nationaltheatret AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1962* Nyinnskrevet

Navn: Nationaltheatret AS
Kort navn: Nationaltheatret AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NB: Årstall for etablering av statlig as er usikkert…I henhold til St.meld.nr.3 Statsrekneskapen (div. år) er statens eierandel i selskapet som mottar tilskud over statsbudsjettet 100%. Se også NOU 2002: 8 «Etter alle kunstens regler»
____________________________________________

Nationaltheatret åpnet 1. september 1899.

Teateret ble statlig under ledelsesperioden til Erik Kristen-Johanssen som overtok sjefsstolen i 1961. Han var forretningsmann og hadde jobbet som økonomidirektør ved Nationaltheatret siden 1948. I hans periode gikk Nationaltheatret fra å være et privatteater med offentlig støtte til å bli et stats- og kommuneteater.

Kilde: www.nationaltheatret.no
(https://www.nationaltheatret.no/om-oss/historie/statlig-teater-under-erik-kristen-johansen/)

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.