FORVALTNINGSDATABASEN

Nationaltheatret AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 State Ownership and Corporate Governance: Empirical Evidence from Norway and Sweden Ludvigsen, Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 en studie av institusjonelle særtrekk : kulturell identitet og institusjonell kontekst : en institusjons atferd i lys av indre press og ytre krav. Lie, Merete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Nationaltheatret. Et case studie av teatrets organisasjon. Thomassen, Åse
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Bør Nathionaltheatret demokratiseres? Om makt og medbestemmelse i en kulturinstitusjon. Hov, Ellen
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2002 NOU 2002: 8 Etter alle kunstens regler – en utredning om norsk scenekunst Lars Haukaas (leder), Geir Bergkastet, Kjell Bjordal, Bentein Baardson, Leif Hernes, Halldis Hoaas, Agnete Haaland, Jørn Rattsø, Asko Sarkola, Eva Sevaldson, Vidar Oma Steine, Catrine Telle, Tove Veierød, Torunn Willadssen
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie