FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 362 316 678 358 222 580 4 94 98
1981 355 317 672 352 218 570 3 99 102
1982 376 304 680 374 205 579 2 99 101
1983 378 317 695 373 213 586 5 104 109
1984 360 299 659 356 202 558 4 97 101
1985 352 298 650 348 200 548 4 98 102
1986 335 282 617 334 197 531 1 85 86
1987 323 260 583 321 182 503 2 78 80
1988 309 239 548 308 169 477 1 70 71
1989 258 152 410 256 111 367 2 41 43
1990 228 129 357 226 89 315 2 40 42
1991 232 117 349 228 78 306 4 39 43
1992 228 112 340 225 77 302 3 35 38
1993 228 114 342 226 80 306 2 34 36
1994 224 111 335 221 79 300 3 32 35
1995 232 109 341 228 80 308 4 29 33
1996 218 106 324 214 80 294 4 26 30
1997 204 102 306 202 74 276 2 28 30
1998 194 104 298 191 74 265 3 30 33
1999 202 105 307 194 76 270 8 29 37
2000 198 116 314 189 84 273 9 32 41
2001 206 111 317 194 79 273 12 32 44
2002 214 118 332 203 83 286 11 35 46
2003 215 121 336 202 88 290 13 33 46
2004 212 115 327 202 90 292 10 25 35
2005 236 121 357 227 99 326 9 22 31
2006 230 122 352 220 98 318 10 24 34
2007 200 104 304 195 87 282 5 17 22
2008 201 111 312 195 93 288 6 18 24
2009 198 101 299 194 88 282 4 13 17
2010 207 108 315 200 97 297 7 11 18
2011 205 111 316 199 95 294 6 16 22
2012 213 120 333 206 102 308 7 18 25
2013 208 115 323 201 97 298 7 18 25
2014 207 123 330 203 109 312 4 14 18
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 43 44 46 41 44 46 46
1981 46 43 45 46 42 44 47 47
1982 46 44 45 46 43 45 46 46
1983 46 44 45 46 42 45 52 46 47
1984 47 44 46 47 42 45 47 47
1985 48 44 46 48 42 46 47 48
1986 48 45 47 48 43 46 48 48
1987 49 45 47 49 44 47 47 47
1988 50 46 48 50 45 48 47 47
1989 51 47 50 51 46 50 50 51
1990 51 46 49 51 44 49 51 51
1991 51 45 49 51 43 49 48 49
1992 51 44 49 51 43 49 48 49
1993 50 44 48 50 43 48 46 46
1994 50 44 48 50 43 48 46 46
1995 50 44 48 50 43 48 46 46
1996 50 45 48 50 44 48 48 49
1997 49 45 48 49 44 48 46 46
1998 49 45 48 49 44 48 46 47
1999 49 44 47 48 43 47 57 46 48
2000 48 43 46 47 43 46 61 45 49
2001 48 44 46 47 42 46 60 46 50
2002 48 44 47 48 43 46 60 45 49
2003 49 44 47 48 43 47 52 45 47
2004 49 45 47 49 44 47 58 46 49
2005 49 44 47 48 44 47 59 47 50
2006 49 44 47 48 44 47 60 46 50
2007 48 44 46 47 43 46 57 45 48
2008 48 43 46 48 43 46 59 45 48
2009 48 42 46 48 42 46 48 49
2010 47 42 45 47 41 45 56 49 51
2011 47 43 46 47 43 46 50 45 47
2012 47 43 46 47 43 46 44 45 45
2013 47 44 46 48 44 46 39 45 43
2014 47 44 46 47 44 46 48 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2012* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til a en hybrid organisering, funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.