FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Sjøfartsdirektoratet 313 50.5 49.5 0 1213 1526 0 306
2007 Sjøfartsdirektoratet 312 49.4 50.6 0 1606 1918 0 298
2008 Sjøfartsdirektoratet 301 60.5 39.5 0 1826 2127 0 296
2009 Sjøfartsdirektoratet 313 59.4 40.6 0 1633 1946 0 276
2010 Sjøfartsdirektoratet 320 62.5 37.5 0 1519 1839 0 293
2011 Sjøfartsdirektoratet 331 63.7 36.3 0 1494 1825 0 298
2012 Sjøfartsdirektoratet 340 63.5 36.5 0 1595 1935 0 284
2013 Sjøfartsdirektoratet 371 66.8 33.2 0 1686 2057 0 289
2014 Sjøfartsdirektoratet 392 68.9 31.1 0 1697 2089 0

Kilde: StatRes/SSB.