FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via utskilling

Dato: 01.01.2008 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region Oslo og Akershus

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56174
Navn: Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn
Kort navn: Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn
Engelsk navn: * The Child Protection and Health Board in Oslo and the surrounding area
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Overordnet departement: Barne- og familiedepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 973674536
Ogranisjonsprinsipp: Geografi