FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2008* Ny via utskilling

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region Oslo og Akershus
Kort navn: Region Oslo og Akershus
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Oslo og Akershus er landets største fylkesnemnd og ble skilt ut fra Region øst i 2008.

01.04.2010* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.2011* Navneendring

Navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus
Kort navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

01.01.2023 Navneendring

Navn: Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn
Kort navn: Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn

Den nye barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023. Med ny barnevernslov skifter Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker navn, til Barneverns- og helsenemnda. Det vil være 12 barneverns- og helsenemnder, med samme geografiske plassering som før. Nemndene ledes faglig og administrativt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda.

Nemnda avgjør nærmere bestemte saker om tvang etter barnevernsloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven

Kilde: bvhn.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.