FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2010* Ny via omorganisering

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kort navn: Fylkesnemndene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Virksomheten får opprettet en egen sentralenhet og endrer således type grunnenhet fra gruppe til etat.

Dokument vedrørende FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN - ORGANISERING OG STRUKTUR kan lastes ned på denne linken:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Fylkesnemnda/arsrapport_2011_vedl3_Samlet_org_dok.doc

01.01.2023 Navneendring

Navn: Barneverns- og helsenemnda
Kort navn: BVHN

Den nye barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023. Med ny barnevernslov skifter Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker navn, til Barneverns- og helsenemnda. Det vil være 12 barneverns- og helsenemnder, med samme geografiske plassering som før. Nemndene ledes faglig og administrativt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda. Navnet på de 12 nemndene vil være:

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn
Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn
Barneverns- og helsenemnda i Østfold
Barneverns- og helsenemnda i Innlandet
Barneverns- og helsenemnda i Vestfold og Telemark
Barneverns- og helsenemnda i Agder
Barneverns- og helsenemnda i Rogaland
Barneverns- og helsenemnda i Vestland
Barneverns- og helsenemnda i Møre og Romsdal
Barneverns- og helsenemnda i Trøndelag
Barneverns- og helsenemnda i Nordland
Barneverns- og helsenemnda i Troms og Finnmark

Nemnda avgjør nærmere bestemte saker om tvang etter barnevernsloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven

Kilde: bvhn.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.