FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

20 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2019 Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox? Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2024 Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases : Exploring the Tensions between Rule of Law and Discretion Ruiken, Barbara Victoria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Barnevernlederes utfordringer Langeland, Tine Farestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Hvilke vurderinger ligger til grunn for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker når de fastsetter samvær mellom barn og foreldre i saker som omhandler vold. Lindvik, Tina Bye
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Fylkesnemndas holdninger og handlinger knyttet til ivaretakelsen av barns rett til medvirkning «En kvalitativ studie av fylkesnemndas vedtak som omhandler krav om tilbakeføring, jf. bvl § 4-21» Dahlslett, Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten Pedersen, Annette Riiber
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Rett og rettferd i barnevernet. Ein analyse av vedtaksgrunnlaget i saker om omsorgsovertaking. Myklebust, Rannveig
Rapport 2021 Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak Paulsen, Veronika; Ytreland, Kristin; Oterholm, Inger
Rapport 2020 Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger. Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane
Rapport 2019 NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp Runar Torgersen (leder), Henriette Sinding Aasen, Trine Funder Amundal, Kenneth Arctander Johansen, Moses Deyegbe Kuvoame, Mona Michalsen, Sverre Martin Nesvåg, Rune Solberg Swahn, Anne Helene Fraas Tveit, og Wibecke Årst
Rapport 2017 NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker Hans Petter Graver (Leder), Geir Kjell Andersland, Christofer Eriksen, Siv Hallgren, Anne Margrethe Lund, Solveig Moen, Kristin Otterlei, Kirsti Ramberg, Tore Roald Riedl, Brynjulf Risnes, Hilde Stoltenberg, Karl Otto Thorheim, Camilla Torgersen, Stig Hjalmar Torsteinson
Rapport 2016 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Christian Børge Sørensen (leder), Wenche Dahl Elde, Cecilia Dinardi, Frode Lauareid, Arne Birger Krokeide, Berit Roll Elgsaas
Rapport 2014 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder Kalleberg, Annemor, Svein Eriksen, Harald Nybøen
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling - Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet Magne Raundalen (leder), Arne Johan Vetlesen, Erna Bakken, Iben Schier van den Berg, Inge Kvaran, Inger Mo Sabreen Selvik, Stig Åkenes Johnsen, Vigdis Bunkholdt, Willy-Tore Mørch, Øyvind Kvello
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik
Tidsskriftsartikkel 2023 Restricting family life - an examination of citizens’ views on state interventions and parental freedom in eight European countries Skivenes, Marit; Hassan, Bilal; Falch-Eriksen, Asgeir
Tidsskriftsartikkel 2021 Bekymret eller ikke bekymret – er det spørsmålet? En analyse av bekymringsmeldingens betydning for samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenesteytende instanser Breimo, Janne Paulsen; Sandvin, Johans Tveit; Lo, Christian; Anvik, Cecilie Høj
Tidsskriftsartikkel 2020 Children’s Capacities and Role in Matters of Great Significance for Them. An Analysis of the Norwegian County Boards’ Decision-making in Cases about Adoption from Care McEwan-Strand, Amy; Skivenes, Marit
Tidsskriftsartikkel 2019 The Hidden Proceedings – An Analysis of Accountability of Child Protection Adoption Proceedings in Eight European Jurisdictions Burns, Kenneth; Kriz, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June