FORVALTNINGSDATABASEN

OsloMet – storbyuniversitetet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2012 585 1220 1805 495 936 1431 90 284 374
2013 599 1233 1832 496 960 1456 103 273 376
2014 680 1346 2026 555 1050 1605 125 296 421
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2012 50 49 49 49 49 49 53 51 51
2013 49 49 49 49 49 49 52 50 51
2014 49 49 49 48 49 48 52 50 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

12.01.2018 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Oslo og Akershus blir OsloMet - Storbyuniversitet
Kongen i Statsråd vedtok fredag 12. januar at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får status som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet. Basert på vurderingene til en sakkyndig komité, har NOKUT slått fast at HiOA oppfyller kravene til å blir akkreditert som universitet. Universitetet får navnet OsloMet – storbyuniversitet, og OsloMet – Oslo Metropolitan University på engelsk.
Kilde: regjeringen.no - Pressemelding nr: 19, 12.01.2018

12.01.2018 Navneendring

Navn: OsloMet – storbyuniversitetet
Kort navn: OsloMet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.