FORVALTNINGSDATABASEN

OsloMet – storbyuniversitetet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.2011 Ny via sammenslåing

Navn: Høgskolen i Oslo og Akershus
Kort navn: HiOA
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus
Kongen i Statsråd har 21.1.2011 besluttet at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus skal fusjoneres til én høyskole fra 1. august 2011. Den nye institusjonen får navnet Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA).
Kilde: Pressemelding, 21.01.2011 Kunnskapsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/sammenslaing-av-hogskolen-i-oslo-og-hogs.html?id=631450

12.01.2018 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskolen i Oslo og Akershus blir OsloMet - Storbyuniversitet
Kongen i Statsråd vedtok fredag 12. januar at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) får status som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet. Basert på vurderingene til en sakkyndig komité, har NOKUT slått fast at HiOA oppfyller kravene til å blir akkreditert som universitet. Universitetet får navnet OsloMet – storbyuniversitet, og OsloMet – Oslo Metropolitan University på engelsk.
Kilde: regjeringen.no - Pressemelding nr: 19, 12.01.2018

12.01.2018 Navneendring

Navn: OsloMet – storbyuniversitetet
Kort navn: OsloMet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.