FORVALTNINGSDATABASEN

Namsfogden i Tromsø og Karlsøy

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2007 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56729
Navn: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
Kort navn: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
Engelsk navn: Tromsø og Karlsøy Enforcement Office
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Namsfogdene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5401 Tromsø
Organisasjonsnummer: 989151053
Ogranisjonsprinsipp: Geografi