FORVALTNINGSDATABASEN

Konfliktrådet Sør-Vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2004 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56735
Navn: Konfliktrådet Sør-Vest
Kort navn: Konfliktrådet Sør-Vest
Engelsk navn: Sør-Vest Mediation and Reconciliation Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Konfliktrådene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1106 Haugesund
Organisasjonsnummer: 976671562
Ogranisjonsprinsipp: Geografi