FORVALTNINGSDATABASEN

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2004 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2018 (tidspunkt ikke bekreftet)
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56744
Navn: Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Kort navn: Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Engelsk navn: Sogn og Fjordane Mediation and Reconciliation Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Konfliktrådene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1432 Førde
Organisasjonsnummer: 886076282
Ogranisjonsprinsipp: Geografi