FORVALTNINGSDATABASEN

Konfliktrådet Sør-Øst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2004 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Konfliktrådet i Telemark

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56747
Navn: Konfliktrådet Sør-Øst
Kort navn: Konfliktrådet Sør-Øst
Engelsk navn: Sør-Øst Mediation and Reconciliation Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Konfliktrådene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3807 Skien
Organisasjonsnummer: 986075267
Ogranisjonsprinsipp: Geografi