FORVALTNINGSDATABASEN

Statsbygg Vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1962 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Statens bygge- og eiendomsdirektorat - Distriktskontor Bergen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56798
Navn: Statsbygg Vest
Kort navn: Statsbygg Vest
Engelsk navn: Statsbygg Western Norway
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kommunal- og distriktsdepartementet
Overordnet: Statsbygg
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 974740702
Ogranisjonsprinsipp: Geografi