FORVALTNINGSDATABASEN

Tunsberg bispedømmekontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.1949 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56854
Navn: Tunsberg bispedømmekontor
Kort navn: Tunsberg bispedømmekontor
Engelsk navn: Tunsberg Diocesan Office
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Tunsberg bispedømme
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3803 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 974762498
Ogranisjonsprinsipp: Geografi