FORVALTNINGSDATABASEN

Prestegjeld i Tunsberg bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.1949 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56856
Navn: Prestegjeld i Tunsberg bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Tunsberg bispedømme
Engelsk navn: * Parish in the diocese of Tunsberg
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Overordnet departement: Kultur- og likestillingsdepartementet
Tilhører gruppe : Prostier i Tunsberg bispedømme
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi