FORVALTNINGSDATABASEN

Miljødirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.06.2013 Klima- og forureiningsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
30.06.2013 Direktoratet for naturforvaltning 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Direktoratet for naturforvaltning
01.05.2018 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet
01.05.2018 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet
01.05.2018 Miljødirektoratet 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.01.2024 Miljødirektoratet 211 Relaterte enheter: Norsk senter mot marin forsøpling