FORVALTNINGSDATABASEN

Miljødirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

27 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1997 Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Klausen, Jan Erling og Hilmar Rommetvedt (red.)
Bok 1996 Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Strømsnes, Kristin og Per Selle (red.)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Mer koordinering gjennom sammenslåing? En studie av beslutningsmessige konsekvenser av Miljødirektoratets opprettelse. Synnes, Sabine Marlen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Forskning, forurensning og forvaltning. Bakgrunnen for dannelsen av Statens Forurensningstilsyn i 1974. Overvik, Finn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Bedre føre var enn etter snar? En sosiologisk studie av risikooppfatninger i miljøvernforvaltningen. Kvalvaag, Tale
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Utredningsarbeider og statlige virkemiddler. En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensingspolitikken. Høllesli, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Norsk forurensningspolitikk - et uttrykk for en "avveiningstankegang". En studie i SFT's regulering av storforurensende industri. Gjerde, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse. Sæten , Anne Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Iverksetting av organisajonsendringer. En studie av forskningsavdelingen ved Direktoratet for naturforvaltning. Karlsen, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Problemstruktur og organisasjonsstruktur. En studie av norsk oljevernadministrasjon. From, Johan
Notat 2017 Effekter av en fusjon. Etableringen av Miljødirektoratet Kråkenes, Trond og Hilde-Marie Branæs
Notat 2014 Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon Botheim, Ingunn, Peter Bøgh, Lisbeth Udland Hansen
Notat 1995 Miljøverndepartementets etatstyring : felles plattform for departementets styring overfor Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk. Miljøverndepartementet.
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2010 Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Peter Bøgh, Margaret Hagevik og Tormod Rødsten
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2009 Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet – ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT. Peter Chr. Bøgh
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2008 Helse- og miljøinformasjon. Befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer John Nonseid og Sissel Motzfeldt
Rapport 2002 SFT - fra forkynner til forvalter: SFTs histore fram til 1994. Nøttestad, Øyvind
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias