FORVALTNINGSDATABASEN

Svalbard kirke

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57309
Navn: Svalbard kirke
Kort navn: Svalbard kirke
Engelsk navn: * Svalbard church
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 2100 Svalbard
Organisasjonsnummer: 893300732
Ogranisjonsprinsipp: Geografi