FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Innlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2017

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57479
Navn: Høgskolen i Innlandet
Kort navn: HI
Engelsk navn: Inland Norway University of Applied Sciences
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3420 Elverum
Organisasjonsnummer: 918108467
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon