FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Lillehammer

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1970 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Hedmark og Oppland distriktshøgskole

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.12.2016
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21754
Navn: Høgskolen i Lillehammer
Kort navn: HiL
Engelsk navn: Lillehammer University College
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2003)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 501 Lillehammer
Organisasjonsnummer: 975264793
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon