FORVALTNINGSDATABASEN

Forsvarets Spesialstyrker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Nyopprettelse

Navn: Forsvarets Spesialstyrker
Kort navn: FSST
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Gruppe
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Forsvarets spesialstyrker er en felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger; Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK) Avdelingen ble opprettet 1. januar 2014.

Tidligere tilhørte ​​​​​​​​​​​Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i Oslo.
______________________________________________________________________

Bakgrunn (kilde Wikipedia):
Forsvarets spesialstyrker ble opprettet som en driftsenhet som erstatning for spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Den står for felles virksomhetsledelse for spesialstyrkene i det norske Forsvaret, skal sørge for styrkeproduksjon og får ansvar for støttevirksomhet til de to avdelingene som inngår i enheten. De to avdelingene i enheten har oppgaver knyttet til nasjonal militær beredskap, samt internasjonale operasjoner. De kan etter anmodning bistå sivile myndigheter i kontraterroroperasjoner innenlands.

Enhetens ledelse og stab holder til på Akershus festning i Oslo, mens Marinejegerkommandoen holder til på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen og Forsvarets spesialkommando er forlagt i Rena leir i Østerdalen. De tjenestegjørende i Forsvarets spesialstyrker skal opprettholde sin tilknytning til sine respektive forsvarsgrener og forsvarsgrenene skal ha ansvar for nivådannende utdanning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.