FORVALTNINGSDATABASEN

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.11.2015

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57680
Navn: Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kort navn: KFK
Engelsk navn: Competence Center for Crime Prevention (Kfk)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Ogranisjonsprinsipp: Geografi