FORVALTNINGSDATABASEN

Havforskningsinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Vis tidligere avdelinger

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.1990 Forskningsstasjon Austevoll 1244 Austevoll Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området. Forskningsstasjonen har et bredt spekter av fasiliteter på land og i sjø for hold av fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen.

Dette gir et enestående grunnlag for eksperimentelle studier i ulike livsstadier, størrelser og kvaliteter. Opp gjennom årene har nærmere tretti arter vært gjenstand for ulike eksperimenter ved stasjonen.Stasjonen ble etablert i 1978
1.1.1990 Forskningsstasjon Flødevigen 906 Arendal Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Den ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune. Det er en strategisk beliggenhet i forhold til den mest befolkningsrike delen av landet, og for regelmessig overvåkning av kyststrømmen idet den passerer vestover.
1.1.1990 Forskningsstasjon Matre 1266 Masfjorden Havforskningsinstitiuttets forskningsstasjon i Matre ble etablert i 1971 og har tradisjonelt sett arbeidet med forskning på laksefisk. De siste årene har stasjonen vært brukt til forskning innen også andre arter. Ved stasjonen er flere faggrupper innen forskning representert og forsøk og analyser gjøres for flere eksterne samarbeidspartnere og kunder.
1.1.2003 Forskningsstasjon Tromsø 1902 Tromsø Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003. Marbank ble en del av Havforskningsinstituttet i 2012, og også de er lokalisert i Tromsø. I tillegg har instituttet en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark som er knyttet til avdeling Tromsø. Her forskes det på kyst- og fjordøkologi.

Avdelingen er et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø, blant andre UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Polarinstituttet og NOFIMA.
1.1.2016 Avdeling Rederi 4601 Bergen Rederiavdelingen bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og "Kristine Bonnevie". I tillegg bemanner og driver avdelingen ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen, ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad og ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt.