FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Øst RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Helse Øst RHF
Kort navn: Helse Øst RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 403 Hamar
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • De fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern

Regjeringen fremmet forslag om statlig eierskap til offentlige sykehus gjennom Ot.prp.nr.66 2000-2001 Om lov om helseforetak m.m., som Stortinget sluttet seg til , ref. Innst.O.nr.118 2000-2001. Det er de offentlige finansierte spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern som i sin helhet er omfattet av reformen om statlig overtakelse. Driftsansvaret knyttet til sykestuer og spesialsykehjem overtas av statens der fylkeskommunen pr 2001 har et slikt ansvar. Reformen medfører at det etableres fem regionale helseforetak med til sammen 47 foretak. Det etableres også en ny eieravdeling i Helsedepartementet med to seksjoner - økonomi og helsefag.Virksomhetene i Helse Øst RHF har ca 25 000 ansatte (pr 2002) og forvalter om lag 17 mrd kroner i året (pr 2002).

Helse Øst RHF består av 16 heseforetak hvor følgende Institusjoner er sammen i helseforetak:

Sykehuset Østfold HF (www.sykehuset-ostfold.no) med:
- Sykehuset Østfold, med habiliteringstjenestene.

Psykiatrisk helsevern Østfold HF med:
- Åsebråten Barnepsykiatrisk klinikk
- BUP Askim
- BUP Halden
- BUP Moss
- BUP Sarpsborg
- Fredrikstad Psykiatriske bo- og behandlingssenter
- Indre Østfold Psykiatriske bo- og behandlingssenter
- Sarpsborg Psykiatriske bo- og behandlingssenter
- Skjærsviken ungdompsykiatriske behandlingshjem
- Voksenpsykiatrisk poliklinikk Halden
- Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Østfold
- Voksenpsykiatrisk poliklinikk Moss
- Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg

Ullevål universitetssykehus HF (www.ulleval.no) med:
- Ullevål sykehus eksklusiv de definerte kommunehelsetjenestene knyttet til: Olafiaklinikken, Senter for internasjonal helse, Vaksinasjonspoliklinikken og den kommunale legevakten.

Aker universitetssykehus HF (www.aker.uio.no) med:
- Asker sykehus, med Akuttinstitusjonen i Oslo.
- Furuset DPS
- Grorud DPS
- Sinsen DPS
- Sinsenveien DPS

Sunnaas sykehus HF (www.ssh.oslo.kommune.no) med:
- Sunnaas sykehus.

Barne- og ungdomspsykiatri Oslo HF (www.bfe.oslo.kommune.no) med:
- Barnepsykiatrisk Daginstitusjon Schwensensgate
- BUP Bogerud
- BUP Holmlia
- BUP Ullevål
- Furuset BUP
- Grorud BUP
- Kringsjå Barnepsykiatrisk Døgnenhet
- Schwensensgate BUP
- Senter for barne- og ungdomspsykiatri
- Tøyen BUP
- Trondheimsveien Dagsenter og Skole
- Ungdomspsykiatrisk Akuttenhet
- Ungdomspsykiatrisk Nettverksbehandling Ambulant Miljøterapi

Sentralsykehuset Hedmark HF (www.sentralsjukehuset.no) med:
- Barnehabiliteringstjenesten, Sangenhagen
- Sentralsjukehuset i Hedmark Avd Hamar

Kongsvinger sykehus HF (www.kongsvinger-sjukehus.no) med:
- Kongsvinger sjukehus.
- Myrvoldheimen Psykiatriske Senter

Sanderud sykehus HF (www.sanderud-sykehus.no) med:
- Løbak psykiatriske senter
- Sangen psykiatrisk senter
- Statens klinikk for narkomane

Sentralsykehuset i Akershus HF (www.sia.no) med:
- Sentralsykehuset i Akershus
- Ambulansetjenesten i Akershus
- Fagutviklingssenter for helsepersonell
- Jessheimklinikken
- Lillestrømklinikken
- Sentralvaskeriet i Akershus
- Stensby sykehus

Bærum sykehus HF (www.baerum-sykehus.no) med:
- Bærum sykehus
- Drøbak Rehabiliteringssenter

Ski sykehus HF (www.skisykehus.no) med:
- Ski sykehus.

Blakstad sykehus HF (www.blakstad-sykehus.no) med:
- Asker- og Bærumklinikken
- Bjerketun Ungdomspsykiatrisk Behandlingshjem
- Folloklinikken
- Gyssestad Bo- og Behandling
- Sikta sykehjem
- Storenga Psykiatriske Senter

Oppland sentralsykehus HF (www.oss-hf.no) med:
- Aurdal psykiatriske senter
- Bredebygden psykiatriske senter
- Granheim lungesenter
- Habiliteringstjenesten for voksne
- Hadeland distrikspsykiatriske senter
- Oppland sentralsykehus Gjøvik
- Oppland sentralsykehus Lillehammer
- Solås rehabilteringssenter
- Toten distrikspsykiatriske senter, Reinsvoll


Tynset Sjukehus HF (www.tynset-sjukehus.no)

Sykehusapoteket Sør-Østlandet ANS med:
- Sykehusapotekene i Helse Øst, med alle sykehusapotek i regionen pr 2001.

Internett: www.helse-ost.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.05.2007 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.