FORVALTNINGSDATABASEN

KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Nyopprettelse

Navn: KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS
Kort navn: KITH
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

KITH er et kompetansesenter for sosial- og helsevesenet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. KITH ble etablert som aksjeselskap i 1990 og eies pr 2005 av Helse- og omsorgsdepartementet (70%), Arbeid- og sosialdepartementet (10.5%) og Kommunenes sentralforbund (19.5%).

Pr. 2003/04 var Kommunenes sentralforbunds eierandel på 30%, men Helse- og omsorgsdepartementet kjøpte deler av denne akseposten på tampen av 2004; jf St.prp.nr. 63 (2003-04) og St.prp.nr.22 (2004-05).

Pr. 2011 er eierandelene fordelt slik: Helse- og omsorgsdepartementet (70%), Arbeidsdepartementet (10,5%) og KS (19,5%).

KITH har kontorer i Trondheim og Oslo
Nettside: www.kith.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

21.12.2011 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren - ble med virkning fra 01.01.2012 innlemmet i Helsedirektoratet. Dette gjøres for å styrke myndighetenes standardiseringsarbeid innen e-helse.

Overføringen ble besluttet av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2011. Ansatte i tidligere KITH er nå overført samlet til Helsedirektoratets nye avdeling standardisering i divisjon e-helse og IT. Kontorsted er fortsatt Trondheim.
"Vi er glade for å få dette miljøet inn i Helsedirektoratet og tror det vil gi synergieffekt at vi kan jobbe mer samlet på e-helsefeltet", sier divisjonsdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.

Avdeling standardisering vil i stor grad videreføre sine arbeidsoppgaver fra KITH. Avdelingen har hovedansvar for utvikling og vedlikehold av standarder, test og godkjenning, samt brukerstøtte og rådgivning ved innføring og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Kilde: KITHs nettsider

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.