FORVALTNINGSDATABASEN

Statens pensjonskasse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.07.1917

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 7802
Navn: Statens pensjonskasse
Kort navn: SPK
Engelsk navn: Norwegian Public Service Pension Fund
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift (fra 1.1.2001)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Forretningsmessig orienterte oppgaver / Annen myndighetsutøving
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 982583462
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon