FORVALTNINGSDATABASEN

Aetat lokal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1962 87 arbeidskontor etatsenheter
1963 87 arbeidskontor etatsenheter
1964 95 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1965 95 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1966 95 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1967 103 arbeidskontor etatsenheter
1968 95 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1969 95 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1970 87 arbeidskontor etatsenheter
1971 87 arbeidskontor etatsenheter
1972 87 arbeidskontor etatsenheter
1973 87 arbeidskontor etatsenheter
1974 87 arbeidskontor etatsenheter
1975 87 arbeidskontor etatsenheter
1976 87 arbeidskontor etatsenheter
1977 84 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1978 84 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1979 84 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1980 80 arbeidskontor etatsenheter
1981 80 arbeidskontor etatsenheter
1982 80 arbeidskontor etatsenheter
1983 80 arbeidskontor etatsenheter
1984 91 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1985 91 (est.) arbeidskontor etatsenheter
1986 19 (est.) arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1987 101 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1988 101 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1989 105 (est.) arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1990 105 (est.) arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1991 108 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1992 111 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1993 120 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1994 137 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1995 148 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1996 167 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1997 167 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1998 167 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
1999 167 arbeidsformidlingskontor etatsenheter
2000 130 arbeidsformidlingskontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2001 153 lokalkontor etatsenheter
2002 153 lokalkontor etatsenheter
2003 175 lokalkontor etatsenheter
2004 113 lokalkontor etatsenheter
2005 113 lokalkontor etatsenheter
2006 113 lokalkontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2001 30 lokalkontor med begrenset åpningstid etatsenheter
2002 30 lokalkontor med begrenset åpningstid etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2004 50 avdelingskontor etatsenheter
2005 50 avdelingskontor etatsenheter
2006 50 avdelingskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.