Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Hierarki over organisasjoner

Siden viser hierarki over organisasjoner som finnes på Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) og Brønnøysundregistrene.

Velg år: Department: