FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Ragnhild Bruvik (1998):

Egenkontroll og selvbestemmelse i hverdagen til familier med barn med psykisk utviklingshemning. - En intervju-undersøkelse av foreldre-erfaringer.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1750&kategori=463

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1085

Disse opplysningene er sist endret:

7/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: