FORVALTNINGSDATABASEN

Trygdeetaten - lokalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1895 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 30.06.2006
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56051
Navn: Trygdeetaten - lokalt
Kort navn: Trygdeetaten - lokalt
Engelsk navn: * National Insurance Service - local offices
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Overordnet: Rikstrygdeverket
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi