FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1895 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Riksforsikringsanstalten

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 30.06.2006
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 7801
Navn: Rikstrygdeverket
Kort navn: RTV
Engelsk navn: National Insurance Institution
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører etat: Trygdeverket
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Ogranisjonsprinsipp: Geografi