FORVALTNINGSDATABASEN

Melhus, Ole Christian (2003):

Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter?

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=8384

Antall sider:

117

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1500

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: