FORVALTNINGSDATABASEN

Walnum, Hans Jakob Strand (2005):

Hvorfor sammenslå? En studie av bakgrunnen for forslag og erfaringer med endring i forholdet mellom sosialtjenesten, A-etat og trygdetjenesten, med spesielt fokus på VI-prosjektet i Saupstad bydel, Trondheim.

Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

78

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1528

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: