FORVALTNINGSDATABASEN

Bleiklie, Ivar (2000):

Kvalitet og fristilling.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0023

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2000/Notat/N0023.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2330

Antall sider:

11

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1790

Disse opplysningene er sist endret:

13/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: