FORVALTNINGSDATABASEN

Haave, Per og Trond Nordby (1990):

Helse, sosial- og trygdesektoren som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9038

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=248

Antall sider:

86

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1951

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: