FORVALTNINGSDATABASEN

Myklebust, Rannveig Nina og Marit Sissel Irene Skivenes. (2001):

Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 0101

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2001/Rapport/R0101.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2362

Antall sider:

42

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1976

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: