FORVALTNINGSDATABASEN

Andersen, Benedicte (1990):

Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9003

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=508

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Antall sider:

185

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

224

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: