FORVALTNINGSDATABASEN

Vassdokken, Trond (2006):

Mål- og resultatstyring i trygdeetaten - en analyse av trygdesjefrollen

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=46628

Antall sider:

89

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2254

Disse opplysningene er sist endret:

20/4 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: