FORVALTNINGSDATABASEN

Nebben, Eivor Bremer og Bøgh, Peter (2001):

Etatsutvikling i kriminalomsorgen

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:11

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-11.htm

Antall sider:

55

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2394

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

rapporten gis en beskrivelse av etatsutviklingsprosessen i kriminalomsorgen og en vurdering av hvilke grep som har fungert godt og hva som har fungert mindre godt.