FORVALTNINGSDATABASEN

Nilsson, Ruth Irene (1995):

Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1855&kategori=428

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

259

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: