FORVALTNINGSDATABASEN

Lervåg, Knut Andreas Utkilen (2010):

Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/3916/68872946.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/3916?show=full

Antall sider:

148

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2922

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne studien utforsker følgende: (1) Hvordan offentlige myndigheter regulerte bedriften og sjøtransport til bedriften i forkant av ulykken. (2) Hvordan offentlige myndigheter i etterkant av ulykken fulgte opp hvilken drift bedriften hadde hatt inntil ulykken skjedde. Dette i tilknytning til helseproblemene som oppstod etter ulykken.