FORVALTNINGSDATABASEN

Stava, Per (1971):

The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling)

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

641

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: