FORVALTNINGSDATABASEN

Lidtun, Vidar (1995):

Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1851&kategori=428

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

995

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: