FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "FoU Alminneleg offentlig tenesteyting K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "FoU Alminneleg offentlig tenesteyting K".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av Norgens forskningsråds handlingsrettede programmer. Dokument nr. 3:6 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Finansdepartementet