FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Militært forsvar K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Militært forsvar K".

3 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command. Barzelay, Michael & Fred Thompson.